Onze Diensten

Advies

Training

Coaching

Advies

Advies bij Haida Consultancy kan in verschillende vormen worden aangeboden. Haida Consultancy kan advies bieden vanuit een ‘expert-rol’ , waarbij de opdrachtgever het vaststellen van het structurele probleem geheel overlaat aan de adviseur van Haida Consultancy evenals de mogelijke oplossingsrichtingen. Haida Consultancy is voorstander van het ‘ partnermodel’ waarin de opdrachtgever en de adviseur samen op zoek gaan naar de mogelijke structurele problemen en de mogelijke oplossingsrichtingen.
Een voorbeeld van onze adviesdiensten vindt u hier

Training

Haida Consultancy biedt een groot portfolio van trainingen en workshops aan, die grofweg te verdelen zijn in inhoudelijke(certificerings)trainingen en softskills trainingen over de volle breedte. Naast het geven van trainingen kunnen wij ook trainingsmateriaal ontwikkelen. Wij zijn gespecialiseerd in het op maat ontwikkelen van trainings- of opleidingstrajecten, waarin zowel inhoudelijke(gecertificeerde) als softskills trainingen deel van uit maken. U krijgt dan een unieke op uw organisatiecultuur afgestemd opleidings- en begeleidingstraject, waarin concrete doelen en resultaten meetbaar en haalbaar zijn gemaakt.
Meer details vindt u in het menu Trainingen.

Coaching

Coaching bij Haida Consultancy kan zowel op persoonlijk als op inhoudelijk vlak zijn. In veel gevallen is het vaak een combinatie van deze twee aspecten. Haida Consultancy beschikt over gedegen ervaring en een groot instrumentarium van ondersteunde tools voor het verzorgen van coaching. De gekozen aanpak van Haida Consultancy is altijd gericht op een pragmatische benadering waarin de gecoachte zo snel mogelijk de regie in handen neemt. Haida Consultancy kan ook workshops faciliteren, begeleiden en verzorgen op veel gebieden. Wij hebben in de afgelopen jaren zeer veel workshops verzorgt en gefaciliteert waarbij de focus altijd lag op resultaatgerichtheid, creativiteit en teamdynamiek. Onze coaches beheersen veel intervisietechnieken, die de workshops vaak zeer effectief maken.