Publicaties

John heeft de afgelopen 13 jaar zeer veel artikelen, whitepapers en blogs gepubliceerd, waarvan een groot aantal zijn verschenen in gerenomeerde vakbladen.
Een bloemlezing van al zijn publicaties zijn hier terug te vinden en te downloaden.

John heeft de afgelopen jaren vaak gesproken en workshops verzorgd op grote seminars en beurzen in het domein ICT en IT Service Management. Veel van zijn presentaties zijn opvraagbaar.

Voorbeelden van onderwerpen van zijn workshops zijn;

 • + -

  Laat de frameworks los

  Outsourcing is ‘out en Insourcing is ‘in’

  Ruim twee jaar geleden heb ik een artikel gepubliceerd, waarin ik constateerde dat de rol van Service Manager sterk veranderd was én zelfs nog veel meer moest veranderen. Inmiddels kunnen we vaststellen, dat de traditionele rol van de Service Manager niet meer die is, van de vraagbaak van ITIL® of de alwetende op het gebied van het inrichten van processen. Wil een Service Manager tegenwoordig nog enigszins effectief zijn/haar rol invullen, moet er meer uit de kast getrokken worden dan boekenwijsheid en technische knowhow. Outsourcing is tegenwoordig ‘out’ en insourcing lijkt ‘in’ en Cloud is het nieuwe begrip binnen IT dienstverlening. In deze dynamiek moet de Service Manager anno 2013 tegenwoordig acteren en dat betekent feitelijk dat kennis hebben van Best practices á la BISL, ASL en ITIL® onvoldoende is om overeind te blijven. Het betekent ook, dat er juist nu een meer dan grote behoefte is aan Service Managers ‘nieuwe stijl’, die meer spreken in termen van het ‘managen van IT Services’ in de meest brede zin van het woord. Wat mij betreft praten we nog steeds over de Service Manager 2.0 en is nu de nieuwe rol van deze belangrijke speler in het veld van IT dienstverlening actueler dan ooit.
  Download volledige artikel in PDF

 • + -

  Wanneer gaat leren renderen

  Certificering

  In het domein IT Service Management word heel wat geleerd, voor ITIL versie 2 en 3 zijn al sinds het uitkomen van deze Best Practices standaard trainingen ontwikkeld die leiden tot certificering op meerdere niveaus. Met name het feit dat de meeste ITIL trainingen leiden tot certificering betekent een ongekend enthousiasme in het volgen van dergelijke trajecten. De vraag is echter wat dit ons nu echt heeft opgeleverd de afgelopen decennia. Certificeren is met name voor werknemers in de ICT nog altijd aantrekkelijk. Veel deuren van ICT bedrijven gaan nog steeds wijd of misschien zelfs überhaupt pas open indien de sollicitant een bonte verzameling certificaten en diploma’s in zijn tas heeft. Inhoudelijke kennis van technieken en methoden blijkt nog steeds een voorwaarde voor succesvol opereren in een technologische omgeving. Inmiddels ontdekken ICT bedrijven gelukkig steeds vaker, dat ook vaardigheden en softskills een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van medewerkers en derhalve de organisaties. De vraag die ik mij als trainer al jaren stel is natuurlijk, in hoeverre cursisten na het volgen van en training het geleerde in de praktijk kunnen brengen.
  Download volledige artikel in PDF

 • + -

  De goede noten

  Spetterende performance

  Heeft u als toeschouwer bij een concert van een orkest of popband ook wel eens de ervaring gehad, dat het muzikaal wel ‘goed’ klonk maar dat het u toch niets deed? Als u deze ervaring herkent, dan wordt het een stuk eenvoudiger om het echte thema van dit artikel te doorgronden. De metafoor van muziek maken als band en de beleving van het publiek bij een concert voldoet namelijk prima in de context van IT dienstverlening als het gaat om de noodzaak van het combineren ‘vaardigheden’ én kennis. In het IT dienstverleningsdomein zijn we er decennia lang vanuit gegaan, dat het hebben en verkrijgen van voldoende inhoudelijke kennis en de toepassing daarvan, de kwaliteit van de dienstverlening tot ongekende hoogten kon stuwen. In deze metafoor staat de popband voor de IT dienstverlener en is het publiek de klant en gebruikerspopulatie, die ‘waar voor haar geld wil’ en ook nog eens een gezellige avond. De ‘muzikanten’ kunnen in deze casus gezien worden als de ICT professionals, verantwoordelijk voor het leveren van een spetterende performance op het poppodium.
  Download volledige artikel in PDF